Ny utvisningsmetod sågas

2:27 min

Migrationsverkets nya praxis där ensamkommande flyktingbarn utvisas då de fyller 18 får skarp kritik. Den bryter mot barnkonventionen, menar Vänsterpartisten Christina Höj Larsen.

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt eftersom man på många sätt åsidosätter barnrättigheterna. Man pausar dem och sen när barnet fyller 18 då gör man dem till vuxna, säger Höj Larsen. 

I morse berättade Ekot om Mohammad Nabavi, som snart fyller 18 år. Enligt tidigare praxis hade han med stor sannolikhet fått stanna i Sverige, eftersom hans asylärende avgjordes innan han hade fyllt 18.

Minderåriga som inte bedöms ha asylskäl och som inte tas emot i hemlandet fick nämligen som regel uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande skäl. Men det gäller inte längre.

I ett rättsligt ställningstagande ändrade Migrationsverkets ledning i juli den praxis som gällde dessa minderåriga, med hänvisning till den nya asyllagen, som gått över till att bara bevilja tillfälliga uppehållstillstånd.

Ensamkommande 16- och 17-åringar kommer enligt den nya praxisen att få tillfälliga uppehållstillstånd och utvisas när de blir 18. Detta gäller även när barnet är ännu yngre och myndigheterna tror att man kommer att hitta deras föräldrar.

De över 17,5 år kan direkt få utvisningsbeslut med så kallad " uppskjuten verkställighet".

Förändringen berör flera hundra ensamkommande asylsökande barn och de kan bli flera tusen de kommande månaderna. Christina Höj Larsen pekar på den osäkerhet som såna beslut skapar.

– Barnen lever sina liv i vetskapen att de kommer att utvisas snart. Jag har svårt att se att det är förenligt med barnens bästa enligt barnkonventionen, säger hon.

En annan som kritiserar ändringen är Ola Mattsson, Sverigechef på Rädda Barnen.

– Om det är på det sättet så är det givetvis oacceptabelt. Man ska behandlas som barn fram tills man fyller 18, säger Ola Mattsson.

Anders Fänge på Svenska Afghanistan-kommittén säger att de alternativ som finns i Afghanistan för dessa unga människor är mycket dystra.

– Antingen får de tigga eller bli daglönearbetare, vilket är mycket svårt eftersom det är en enorm arbetslöshet i Afghanistan. de kan ansluta sig till kriminella grupper eller låta sig värvas till armén.  

Moderaternas migrationspolitiska talesperson Johan Forssell anser att Migrationsverkets praxisändring är rimlig.

– Det här personer som inte har asylskäl. När man är äldre än 18 så bedöms man som vuxen och då är det andra krav på mottagandet i hemländerna. Så att ändringen är helt rimlig.

Även om det är två år fram till utvisningen?

– Ja, eftersom det här är inte personer som har asylskäl och jag menar att det måste vara skillnad på ja och nej i asylprocessen, säger Johan Forssell.