"Patientgrupper ska inte ställas mot varandra"

1:49 min

Bromsmedicinen för behandling av Skelleftesjukan gav Olof Vikström ett gott liv utan smärta. Patienter i Norrbotten får läkemedlet, även om det är kostsamt.

– Nej, att ställa patientgrupper mot varandra. Så långt har vi inte kommit och dit ska vi inte komma heller, säger Anders Bergström, läkemedelschef i Norrbottens läns landsting.

Företrädare för flera landsting uppger till Sveriges Radios Kaliber att patientgrupper ställs mot varandra, när allt fler dyra läkemedel för allvarliga och ovanliga sjukdomar kommer ut på marknaden.

Vissa mediciner som är helt avgörande för patienternas hälsa kostar flera miljoner kronor per person och år.

Men enligt Anders Bergström råder ingen tvekan om att patientens bästa ska styra besluten, oavsett kostnaden för den behandling som bedöms vara nödvändig.

– Vi jobbar alla enligt riksdagens principer som har gällt länge. Det är människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen står över de andra två, säger Bergström.

Han anser att läkemedelsbolagen ska försöka hålla nere priserna på nya läkemedel, men också att landstingen bör bli vassare på att förhandla med industrin.

Hur tror du att det känns för en patient som får en väldigt dyr behandling och samtidigt ser en vårdcentral läggas ner?

– Som patient ska man inte på något vis känna någon skuld över detta, säger Bergström.

Ett så kallat särläkemedel, som alltså rör allvarliga och ovanliga sjukdomar, är Vyndaqel. Det är en bromsmedicin för personer med Skelleftesjukan.

Olof Vikström i Luleå är en av drygt tio patienter i länet som behandlas med läkemedlet, som för honom har inneburit ett fungerande liv utan smärta.

– Direkt jag började använda den här medicinen försvann all värk i händer och fötter. Alla obehag försvann, säger han.