Delade meningar om assistansersättning

1:40 min

Familjer med funktionshindrade barn har larmat om hårdare krav från försäkringskassans sida. S håller inte med men det gör däremot L.

I våras tillsatte regeringen en utredning för att stoppa det ökande antalet timmar, bland annat för att komma tillrätta med eventuellt fusk.

Regeringens utredning blir klar först år 2018, men försäkringskassan har redan fått direktiv om att stoppa ökningen av beviljad assistans, vilket gjort att bedömningsgrunderna förändrats.

Men socialdemokratiska riksdagsledamoten Åsa Eriksson menar att skärpningen beror på en vägledande dom i Högsta Domstolen, om hur man ska bedöma egenvård.

– Det har inte skett några förändringar i lagstiftningen och inga är heller planerade, säger Åsa Eriksson (S).

Men Roger Haddad som är riksdagsledamot för Liberalerna håller inte med, utan hävdar att det är regeringens direktiv till Försäkringskassan som slagit igenom.

– Den signalpolitiken har gett effekt, säger Roger Haddad (L).

Åsa Eriksson hävdar dock att de som har rätt till assistans ska få det även fortsättningsvis, och för att garantera det har en annan utredning tillsatts.