Fler kommuner köper trygghet

2:04 min

Var tredje kommun anlitar privata säkerhetsbolag för att skapa trygghet på offentliga platser. Det visar en enkätundersökning Ekot gjort med landets kommuner. Flera anger att minskad polisnärvaro är skälet.

Sigtuna kommun mellan Stockholm och Uppsala spenderar över tre miljoner kronor årligen på så kallade trygghetsväktare.

– Den synliga polisiära resursen i kommunen har efterhand minskat, och behovet av uniformerad personal som gör att invånarna känner trygghet har i och med det ökat. Då har kommunen inte så många andra alternativ än att vända sig till vaktbolag, säger Thomas Mileborn, säkerhetschef i Sigtuna kommun.

Totalt har 208 kommuner svarat på frågan om de anlitar väktare eller ordningsvakter för att patrullera på offentlig plats för att skapa trygghet. Ungefär en tredjedel, 65 stycken, svarar ja, och ett tiotal ytterligare har sådana planer. Flera kommuner anger att minskad polisnärvaro över tid är skälet.

I Södertälje utanför Stockholm talar man om att polisen lämnat ett icke önskat tomrum. I Älvkarleby i Norduppland säger man att läget skulle försämras akut om det lokala säkerhetsbolaget försvann från orten. Och i skånska Höganäs, som i år börjat anlita väktare, tycker man att trygghetsskapande borde vara polisens uppgift och inte något en kommun ska behöva betala extra för.

Och det upplevda behovet av trygghet i kommunerna har ökat säger Björn Ericsson. Han är branschexpert vid arbetsgivarorganisationen Almega Säkerhetsföretagen, och har de senaste åren granskat kommunernas upphandlingar av säkerhet.

– Det senaste året har det blivit väldigt vanligt. Jag läser alla upphandlingar som berör bevakning, och just trygghetsfrågan har hamnat i fokus mer än någonsin. Man vill ha väktare i kommunerna för att förebygga brott och skapa trygghet.

Lars Tonneman, chef för polisens förvaltningsrätt, vill inte kommentera om utvecklingen beror på minskad polisnärvaro i kommunerna. Men han konstaterar att uppgifter som kräver ingripande av uniformerad polis ökat.

– Här blir både utryckningstid och ingripandetid en arbetsuppgift som vi inte hade för 5-10 år sedan. Och blir det fler arbetsuppgifter som kräver ingripanden blir det mindre resurstid över till annat.