Energimyndigheten sågar statlig utredning om fjärrvärme

Energimyndigheten tycker att reglerna för hur fjärrvärmepriserna sätts måste skärpas. En statlig utredning presenterade tidigare i år ett förslag för att komma till rätta med prissättningen på fjärrvärme, men det förslaget sågas i Energimyndighetens remissvar som blev klart häromdagen.

Paul Westin är enhetschef på Energimyndigheten.

– Vi tycker nog att utredningen inte riktigt har gett ett förslag som ger tillräckligt skydd mot oskälig prissättning för kunderna.

– Det är baserat på nyckeltalsredovisning och en sorts självreglering i branschen som vi inte tror ger tillräckligt skydd, eftersom fjärrvärme är en monopolmarknad, säger Paul Westin.

Regeringen och energimyndigheten har under flera år varit medvetna om bristerna vad det gäller prissättningen, och att det är en monopolsituation för dem som är anslutna till fjärrvärmenätet. 

Ekot rapporterade på onsdagsmorgonen om att detta bland annat har lett till att fjärrvärmebolag baserar sin prissättning på oljepriset trots att de inte eldar med olja.

Utredningen sätter alltså sitt hopp till att en nämnd som ska komma med rekommendationer ifall något bolag har oskäliga priser.

Utredningen tittade också på möjligheten där kunden får möjlighet att välja leverantör, liknande systemet på el och telemarkanden.

Men där bedömdes nackdelarna överväga fördelarna. Dagens system där varje fjärrvärmebolag har ett monopol kommer alltså att bestå.

Vad det gäller prissättningen vill Energimyndigheten ha ökad reglering.

– Vi tycker nog att man borde utreda vidare en starkare regleringsmodell, och utreda om man kan införa någon form av prisreglering för fjärrvärme, säger Paul Westin på energimyndigheten.

Mattias Croneborg
mattias.croneborg@sr.se