Alternativ orkester vill visa vägen till samförstånd

2:02 min

Göteborgs alternativa orkester förenar 35 musiker från 15 olika länder. Nu har deras nya föreställning "Ett hus som heter världen" premiär.

Göteborgs alternativa orkester är ett långsiktigt projekt där man utforskar orkesterformen utifrån mångfald och nyskapande. Grundfrågan är: Kan en orkester visa vägen till samförstånd? 

– Vi musiker får ofta spela, och det är musiken som talar, säger Jorge Alcaide, som leder orkestern. Men vi har också tankar och åsikter. Vi tänker väldigt mycket och känner väldigt mycket frustration och det här är ett sätt för oss att bearbeta de här känslorna som vi har.

Det var genom denna frustration och viljan att skapa samförstånd som föreställningen nu har vuxit fram. I orkestern, som nu har spelat tillsammans i tre år, samlas musiker från bland annat Iran, Belgien, Syrien och Japan.

Och förutom de mer klassiska orkester-instrumenten finns här även plats för persiska instrument som setar och qeychak och den grekiska bouzoukin.

– Det här projektet har utgått ifrån en väldigt splittrad samling människor som kommer från olika traditioner och spelar udda instrument som i vanliga fall kanske inte spelar med varandra, säger Jorge Alcaide.

– Så det har varit en process som just har handlat om att hitta varandra och att hitta nya sätt att förhålla sig till musik. Så på så sätt tänker vi att det är en sorts spegling av hur världen kan samtala med varandra.