FALLET OSCAR

Oscar blev fasthållen gång på gång i skolan

2:53 min

Det finns skolor som använder fasthållning som metod för att lugna utagerande barn trots att fasthållningar kan vara farligt och i värsta fall leda till dödsfall.

När Oscar gick i trean blev han regelbundet nedlagd och fasthållen mot marken av skolpersonal. Situationerna kunde vara så våldsamma att tre vuxna män var tvungna att avlösa varandra för att lyckas hålla fast honom. Ekot har granskat hans fall. 

– De satt på mig, en på ryggen och en på benen. Två vuxna män. Det kändes riktigt hemskt, jag kämpade emot hela tiden. Jag bara kämpade emot, det var det enda jag gjorde, berättar Oscar.

När Oscar var nio år fick han ofta utbrott på skolan. Han har Asperger och ADHD och fick kraftig ångest i samband med misslyckande.

När skolpersonalen inte kunde lugna Oscar la de ner honom på golvet, ofta på mage, och höll fast honom i händer och fötter.

Ibland satt de gränsle över Oscars rygg och enligt vittnesmål från skolpersonal höll man vid ett tillfälle ett knä mot hans rygg. Skolpersonalen säger att de undvikit att lägga tryck över Oscars rygg.

Men även utan tryck mot ryggen är det riskfyllt att hålla fast en person som är kraftigt upprörd. 

– Det finns ju exempel på personer som dör under de här omständigheterna. Det har varit vuxna hittills men det är en situation som medför en viss risk, säger Ingemar Thiblin, professor i rättsmedicin.

Enligt honom är det farliga utdragna kampsituationer i positioner som gör det svårt att andas. De flesta dödsfall som Ingemar Thiblin studerat inträffar efter tio till tjugo minuter.

Oscar är inte ensam om att bli fasthållen i skolan. Ekot har gått igenom 43 beslut som Skolinspektionen fattat under förra läsåret som rör fasthållningar av barn.

I besluten finns exempel på skolpersonal som suttit gränsle över barn och flera barn vittnar om att de haft svårt att andas. En del fasthållningar har pågått i uppåt en timme.

Av besluten framgår att majoriteten av barnen har särskilda behov av stöd i skolan.

När det gäller Oscars fall kom Skolinspektionen fram till att fasthållningarna han utsatts för varit rimliga.

Skolpersonalen som höll fast Oscar vill inte ställa upp på någon intervju, men av handlingarna i fallet framgår att Oscar hölls fast regelbundet och att fasthållningarna kunde pågå i mellan tio och tjugo minuter i sträck.

Enligt Oscar och hans föräldrar pågick fasthållningarna betydligt längre.

Henrik Mattisson, som är stabschef inom utbildning i Täby kommun, där Oscar gick i skola när fasthållningarna inträffade, är medveten om risken för plötslig död men försvarar ändå personalens agerande.

– Ja, den risken finns ju och därför är detta något man i yttersta, yttersta, enstaka fall ska använda vid ett ingripande om barnet eller någon annan kan skadas.

Men ska man överhuvudtaget använda ett sätt som kan leda till plötslig död hos barnet?

– Nej, det är naturligtvis inte en metod vi förespråkar, säger Henrik Mattisson.


Fotnot: Oscar heter egentligen något annat.