700 kvarlevor hittats på unik gravplats.

Medeltida skelett kan avslöja parasitplågor

1:46 min

Arkeologer har hittat den hittills största medeltida gravplatsen på landsbygden i Mellansverige.

Uppskattningarna tyder på att omkring 700 skelett från 1200-talet ligger i det stora gravområdet vid Frösthult kyrka strax utanför Enköping. 

Utgrävningarna drog igång i samband med en vägutbyggnad och visade sig bli ett större projekt än någon anat. För det här är den hittills största medeltida gravplats som hittills upptäcks i Mellansverige.

På platsen finns kvarlevorna efter kvinnor, män och barn från 1200-talet. Dessa skelett kan komma att avslöja mycket om hur det var att leva och dö på den svenska landsbygden under den här perioden.

Dels ska jordprover från magtrakten visa om dessa individer led av parasitsjukdomar, eftersom parasiternas ägg kan bevaras i många hundra år, och dels ska man göra så kallade strontiumtester, något som kan säga om människorna kommer från trakten, eller fördes hit efter sin död:

– För man lagrar strontium i kroppen, och det blir som ett fingeravtryck från den miljö man växer upp i, och det är den man i tänderna kan hitta spår av, säger Louise Evanni som är en av arkeologerna på plats utanför Enköping.

Strax intill har utgrävningarna även lett till upptäckten av en offerplats från järnåldern, från runt år 900. Det handlar om stora mängder spjutspetsar, sköldar och skäror, som troligtvis offrats till asaguden Frö.

Det tyder på att platsen hade religiös betydelse redan under vikingatiden, långt innan den blev en kristen gravplats, menar Louise Evanni.

– Vi tror att platsen här runt Frösthult har varit speciell, och att det är det som dragit till sig olika typer av religiösa och kultiska aktiviteter under tiden. Det är en udda plats.