Dubbel-trubbel i Gavleån

1:35 min

Länsstyrelsen varnar nu för låga vattennivåer i Gavleån, samtidigt som havsöringen ska börja leka. Vattenföringen har nått sin lägsta tillåtna nivå, 2 kubikmeter vatten per sekund - och till det problemet ska läggas ett tjuvfiske som bara ökat under sommaren.

Det är alltså dubbeltrubbel i Gavleån och länsstyrelsen biolog Patrik Stenroth som värnar om det levande, bekymrar sig förstås över att vattnet sinar:

– Det har helt enkelt regnat för litet vilket lett till låga flöde i både Gavleån och i flera andra vattendrag i Gävleborg, säger han.

Lägst är vattennivån i branta, snabbt strömmande partier som lätt torrläggs. I Gavleån är sträckan vid Konserthuset känslig - här är det grunt och vattnet samlas i gölar, åtskilda av i sämsta fall helt torrlagd flodbotten. Det är naturligtvis inte nyttigt för livet i ån:

– Särskilt för fisk är det skadligt att bli fast i sådana gölar - de blir lätta offer för fåglar och kan drabbas av syrebrist, konstaterar Patrik Stenroth.

Men vattenföringen regleras ju av kraftverken. Är det då inte bara att släppa fram mer vatten och bli av med problemet?

– Ja det SKA flöda två kubikmeter per sekund. Här gäller det alltså att följa de vattendomar som finns, säger Patrik Stenroth.

I vilken grad kraftverken efterlevt sina vattendomar under torrperioden kommer att utredas.

Det säger Gävleborgs Länsfiskekonsulent Karl Gullberg som just nu också tvingats åtgärda Gavleåns problem nummer två - det tilltagande tjuvfisket. Kommunens frivilliga fiskevärdar är så få att de inte räcker till för att kontrollera hur sportfiskarna sköter sig. Inför den värdefulla havsöringens förestående lek griper därför länsstyrelsen nu in med mer aktiva åtgärder:

– Tillsammans med Gävles fritidsförvaltning har vi lyckats få loss pengar och en möjlighet att köpa in extra bevakning av ett vaktbolag som har utbildade fisketillsynsmän. De ska nu patrullera ån under dagen, kvällen och natten, berättar han.

Inhyrningen av professionella väktare är en direkt följd av att det ideella intresset för fisketillsyn, liksom vattnet, har sinat under sommaren.

– Det är helt enkelt för få som vill offra sin fritid på att gå fisketillsyn. Resultatet är ökat tjuvfiske, konstaterar Karl Gullberg.

Samtidigt har han nu kunnat notera ett moraliskt uppvaknade.

– Ja, plötsligt är det många sportfiskeentusiaster som nu slagit näven i bordet och säger att det är nog! De lovar med övertygelse att "Nu ska jag bli tillsynsman och börja vakta efter Gavleån", berättar Karl Gullberg.