Ny strategi mot barnäktenskap presenteras inom kort

2:32 min

I dag råder stor osäkerhet om hur de barn som sökt asyl i Sverige, och uppger att de är gifta, ska bemötas. Många socialsekreterare söker stöd i frågor som rör barnäktenskap. Om en dryg månad presenterar regeringen en ny strategi.

– Det här är en fråga som vi vill se över och som justitieministern redan har aviserat. Vi kommer också att lägga en strategi där vi kommer att se över frågan om barnäktenskap men också återkomma med fler åtgärder när det gäller hedersrelaterat förtryck, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Antalet minderåriga asylsökande, som är gifta när de kommer till Sverige, har ökat kraftigt efter förra höstens flyktingström. I somras uppgav Migrationsverket att man identifierat 129 gifta flickor och 3 pojkar bland ensamkommande barn, men att mörkertalet är mycket stort.

Samma bedömning gör man på Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland, som har regeringens uppdrag att vägleda i frågor som rör hedersvåld. Till verksamheten hör en stödtelefon, dit de som arbetar med dessa frågor kan vända sig för att få råd.

Fram till och med augusti i år rörde 80 av samtalen ärenden om tvångs- eller barnäktenskap. Under hela 2015 var det 93 sådana samtal. Vid årsskiftet började man också föra separat statistik över ärenden om gifta barn.

– Från årsskiftet 2016 är det 14 flickor som vi vet om, via den här stödtelefonen. 14 flickor under 18 år som vid ankomsten till Sverige var gifta med vuxna män, säger Mikael Thörn som är sakkunnig i Nationella kompetensteamet.

Och här är det väl förmodligen ett ännu större mörkertal, för de samtal ni får är från socialsekreterare som är osäkra på hanteringen?

– Ja, precis, här kan man räkna med att det finns ett väldigt stort mörkertal. Här finns det ett behov av att kartlägga hur omfattningen ser ut ute i landet. Vi tror att det handlar om hundratals, framför allt flickor, som lever i barnäktenskap i Sverige, och kanske ännu högre siffror, säger Mikael Thörn.

I dag är reglerna för hur dessa gifta barn ska bemötas otydliga. Lagstiftningen är främst inriktad på att skydda flickor mot att föras utomlands till tvångsäktenskap.

– Utgångspunkten i Sverige är att barn inte ska vara gifta. Det är därför vi har avskaffat undantaget för äktenskap innan man är 18 år, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– Men lagstiftningen förutsåg nog i första hand personer som redan befann sig eller bodde i Sverige och inte så mycket en kraftigt ökad migration. Därför är det väldigt viktigt att barn som kommer till Sverige och uppger att de är gifta, ändå betraktas som andra barn, med samma rättigheter och möjligheter som alla andra barn, säger hon.