Villingsberg positiva till återinförande av värnplikt

1:21 min

Regeringens utredare presenterar idag sitt förslag om att återinföra värnplikten - för både kvinnor och män. 

2010 avskaffades värnplikten - som då funnits i 109 år. Nu har man i sex år istället haft en frivillig försvarsmakt som varit baserad på anställd personal.

Men försvaret har under senaste åren haft en personalbrist som ligger till grund för utredningen som idag lämnas till regeringen.

Värnplikten ska fortfarande vara frivillig i viss mån, men något som är nytt och som nämns i utredningen är att värnplikten ska omfatta både män och kvinnor, eftersom för totalförsvarsplikten är könsneutral sedan 2010.

På Villingsberg är hemvärnet i full fart att göra övningar, och Johanna Brodin, som gör militär grundutbildning, är positiv till att både kvinnor och män ska göra värnplikt.

– Ja, det kan starkt rekommenderas. Som tjej är det tungt, men det är ger väldigt mycket och man får visa att man har skinn på näsan.

Även Martin Bäckström tycker att det är bra att båda könen omfattas. 

– Min personliga åsikt är att det är bra, det behövs. De har väldigt svårt att fylla ut förbunden i Sverige. Det är väldigt nyttigt för varje individ och man får perspektiv på saker. 

Skulle värnplikten återinföras skulle fler utbildas i Villingsberg. 

– Här på Villingsberg är det ju en bra utbildningsplats och skulle så vara så skulle vi stå redo att utbilda fler och ännu större kullar. I enheten Örebro Värmlandsgruppen förbereder vi oss på att nästa år ta emot 70-tal som gör sin grundutbildning, berättar Bengt Fransson som är överstelöjtnant och chef för Örebro-Värmlandsgruppen.