Fasthållningar av skolbarn väcker kritik

2:07 min

Efter Ekots granskning av fasthållningar i skolan och #falletOscar kommer det nu stark kritik mot fasthållningar.

Det är ett allvarligt pedagogiskt misslyckande, menar Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Och det är aldrig okej att lägga någon ner på mage och hålla fast säger Linda Petersson, rådgivare på myndigheten.

– Vid extrema tillfällen kan man behöva ta tag i en elev men då ska det ske en kort stund.  

Och när du säger kortvarigt, kan du ge någon slags tidsintervall?

– Det är jättesvårt att svara på men det ska vara kort. Inte minuter.

Ekot har i dag berättat om Oscar som har asperger och ADHD och som vid upprepade tillfällen blev fasthållen av skolpersonal när han fick utbrott i årskurs tre.

Oscar blev ofta nedlagd på mage och fasthållen i den positionen tills han lugnade sig.

Hans utbrott kunde enligt skolans anteckningar pågå i uppåt 50 minuter. Enligt personalen hölls han fast i omgångar som kunde vara i mellan tio och tjugo minuter i sträck.

Linda Petersson menar att fasthållningar alltid är fel och går att undvika genom förebyggande arbete.

– Det stora arbetet ligger just i de här förebyggande insatserna. Att fundera på vad kan vi göra för att inte hamna i de här situationerna igen. Vad behöver vi förändra och utveckla och så vidare, säger hon.

Ekot har gått igenom 43 beslut som Skolinspektionen fattat under förra läsåret som rör fasthållningar av barn.

I besluten finns exempel på skolpersonal som suttit gränsle över barn och flera barn vittnar om att de haft svårt att andas. En del fasthållningar har pågått i uppåt en timme.

Av besluten framgår att majoriteten av barnen har särskilda behov av stöd i skolan. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har tagit del av Ekots granskning och är kritisk till att barn hålls fast.

– Det handlar ju om barn med särskilda behov och ibland om omfattande våldsanvändning som att bli fasthållen med ett knä mot rygg till exempel. Det är bekymmersamt som barnen beskriver situationen. Jag tänker att barnkonventionen är tydlig med att man ska ha ett skydd mot våld och här pratar vi om de mest sårbara, det är de yngsta och barn med särskilda behov.