Rivstart för införande av mönstring

5:02 min

Regeringens utredare föreslår att mönstring återinförs redan nästa år, och inryckning till värnplikt 2018. Detta gör man för att utöka antalet soldater vid ett försämrat säkerhetsläge.

Värnplikten avskaffades sommaren 2010. I stället övergick Sverige till en frivilligförsvarsmakt.  

Nu har den väckts till liv igen. Mönstring ska enligt regeringsförslaget införas för personer födda 1999 och 2000, och ska gälla redan från och med den 1 juli 2017.

"Försvarsmakten vill ha soldater och sjömän som är motiverade, vilket vi har fått i det frivilliga systemet. Men vi ser också fördelar med att kunna använda en totalförsvarsplikt som ett komplement till frivilligheten" säger Försvarsmaktens tillförordnade personaldirektör Klas Eksell i ett uttalande.

Skyldigheten att fullgöra grundutbildning med värnplikt ska gälla från den 1 januari 2018. Antalet personer som kallas till mönstring och värnplikt beror på hur många som frivilligt söker sig till försvaret.

– Vi ska håva bland dem som är intresserade, säger regeringens särskilde utredare Annika Nordgren Christensen.

Plikten gäller både kvinnor och män, men därmed inte sagt att det blir lika många av varje kön på alla funktioner.

– Bäst lämpad gäller, säger Nordgren Christensen

Förslaget kommer nu att skickas ut på remiss under fyra månader. Alla remissvar ska vara inlämnade 30 januari 2017. 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) hoppas på ett brett stöd i riksdagen för förslaget.

– Jag hoppas att vi nu ska kunna finna en väg till ett mer stabilt, robust och fungerande personalförsörjningssystem, säger han.