P1-MORGON TORSDAG 29 SEPTEMBER

Inte kränkande att hålla fast Oscar enligt Skolinspektionen

12 min

Ekots reporter Johanna Sjövall fortsätter att granska fasthållningar i skolan. Tidigare har vi berättat om nioåriga Oscar som regelbundet blev fasthållen av personal på skolan. Oscars fall ansågs inte kränkande av Skolinspektionen, men Ekot har hittat flera brister. 

Ekots granskning har fått Skolinspektionen att ändra sina rutiner kring utredningar av fasthållningar, hör Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo.

Hör också del 3 av Johanna Sjövalls reportageserie om Oscar.

– Alltså när vi säger att det varit okej att hålla nere honom och hålla fast honom så innebär ju inte det att vi inte förstår att det varit otroligt traumatiskt för honom. Vi förstår att det varit jättejobbigt för honom, hela den här situationen, och vi förstår att han kan känna sig jätte kränkt och jätte rädd men det betyder inte att han anses vara kränkt enligt skollagen därför att den bedömningen vi gjort är ju att de behövt göra på det här viset. Att de har behövt lägga ner honom och hålla fast honom, säger Fredrika Brickman som är chef på den enhet på Skolinspektionen som utrett Oscars ärende.

När Oscar var nio år fick han ofta utbrott på skolan. Han har Asperger och ADHD och fick kraftig ångest i samband med misslyckande. Av handlingarna framgår att skolpersonalen la ner honom på golvet, ofta på mage, och höll fast honom i händer och fötter. Ibland satt de gränsle över Oscars rygg och enligt vittnesmål från skolpersonal höll man vid ett tillfälle ett knä mot hans rygg. Men skolpersonalen säger att de undvikit att lägga tryck över Oscars rygg.

Fasthållningarna skedde regelbundet.
Hans utbrott kunde enligt skolans anteckningar pågå i uppåt 50 minuter. Enligt personalen hölls han ofta fast i omgångar som kunde vara i mellan tio och tjugo minuter i sträck.

Fyra av händelserna har anmälts till Skolinspektionen, tre av dem skedde i samband med att Oscar åkte ut ur idrottstävlingar. Skolinspektionen har kommit fram till att personalens agerande varit rimligt och att Oscar inte blivit kränkt, men Oscar tycker att det saknas ett barnperspektiv.

– Jag tänkte mest bara, tänk bara på barnen och hur de upplever situationen. Se inte allt ur vuxnas perspektiv, säger Oscar.

Oscar och hans föräldrar anser att skolan kunde agerat annorlunda. De menar att skolan satt Oscar i situationer som varit för svåra för honom och sedan när han fått ångest och utbrott hållit fast honom på ett sätt som gjort att Oscars utbrott förvärrats och blivit än mer kraftiga.

Men Fredrika Brickman på Skolinspektionen ser inga alternativ.

– Vad ska man göra? Det är en fråga vi måste ställa när vi ska göra de här bedömningarna. Vad kunde man ha gjort istället? Vi har inte sett, av det vi har tittat på att de har kunnat göra något annat. Och det är möjligt att om en sakkunnig tittar på det här beslutet så kunde de säga att de kunde gjort A, B och C. Den kompetensen har inte vi haft med in i beslutet, säger Fredrika Brickman på Skolinspektionen.

Bo Hejlskov Elveen är sakkunnig psykolog och inriktad på problemskapande beteende, han har läst handlingar i Oscars ärende samt skolinspektionens beslut och han är starkt kritisk till beslutet. Enligt honom finns det kända metoder för att undvika utbrott och fasthållningar som han menar att Skolinspektionen borde känna till.

– Vi har människor i omsorgen som har dött av att fasthållas på magen, vi har människor som dött av att bli fasthållna på ryggen, vi har barn i Sverige som skadat allvarligt av de här sätten. Så som utgångspunkt är det farligt. Vi håller inte fast barn. Vi måste ha bättre metoder och det finns bättre metoder. Alltså det är ju det som egentligen är det viktiga att säga. Det finns alternativ till den här typen av metod. Så även om de hanterar situationen på ett uselt sätt och sedan fortsätter och gör det igen och igen. Då hade man kunnat säga att det är en sak att hantera det på ett uselt sätt, man hade kunnat hantera det på ett bättre sätt, men man hade också kunnat se till att det inte hände igen. Men inget av detta görs. Vi ändrar inte hanteringssättet, vi utvärderar inte och vi ändrar inte sättet att jobba, säger Bo Hejlskov Elveen.

Även specialpedagogiska skolmyndigheten säger till Ekot att fasthållningar är fel. Om man måste hålla i en elev för att avvärja en farlig situation ska det handla om mycket korta stunder, inte minuter enligt Linda Petersson, på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

För fasthållningar är riskfyllda. Experter Ekot intervjuat säger att fasthållningar av kraftigt agiterade personer i positioner som gör det svårt att andas i värsta fall kan leda till hjärtstopp och plötslig död.

Fredrika Brickman, chef för enheten för anmälningsärenden på Skolinspektionen, säger att hon inte tänkt på att det Oscar varit utsatt för kan ha varit farligt.

– Det får du fråga någon som vet sådant. Jag vet inte om det är farligt. Jag har inte fått några uppgifter om det själv, säger Fredrika Brickman.

Skolinspektionen verkar alltså varken ha kunskap om huruvida det finns alternativa metoder till fasthållningar eller om fasthållningarna är medicinskt farliga.
Men det finns fler brister i Oscars beslut.

Skolinspektionen ska utreda om Oscar blivit kränkt enligt Skollagen.
Men trots att Skolinspektionen ska göra en objektiv och opartisk bedömning har Skolinspektionen träffat och intervjuat skolpersonalen men inte Oscar.

– Ja, fast vi har ju lyssnat på honom genom att lyssna på vad han sa till polisen. Jag får nog tycka att hans talan har kommit med här ändå.

Eftersom händelserna också polisanmälts har Oscar och skolpersonalen också blivit intervjuade av polisen i en över 300 sidor lång förundersökning som Ekot tagit del av.
Även skolinspektionen har tagit del av delar av den.

Men trots att Oscar intervjuats av polisen och berättat hur han upplevt situationen refererar Skolinspektionen bara vad skolpersonalen sagt i polisförhören.

– Nä, det kanske stämmer.
– Det framkommer inte alls vad han har sagt i sitt förhör om hur det gick till.
– Nä, men det betyder ju inte att de inte har läst det och tittat på det. De har de gjort.
– Varför framkommer det inte då?
– Det kan jag inte svara på.
– Är inte det väldigt relevant? Du sa ju nyss att ni har tagit del av polisförhöret med honom. Ändå refereras det inte någonstans vad han säger har hänt.
– Ja, det är möjligt att vi borde tagit med det.

Bo Hejlskov tycker att Skolinspektionens beslut sänder fel signaler.

– Men jag tycker också att det är kränkande att utsätta en elev för samma nödvärn tre, fyra gånger för då har vi ju inte gjort den anpassning av skolan som vi hade behövt göra första gången. Så även om man köper första gången så kan man inte köpa fjärde gången. Jag tycker det är ett felaktigt beslut Skolinspektionen gjort, säger Bo Hejlskov.

Och Oscar tycker att skolinspektionens beslut är konstigt.

– Det kändes bara inte okej att man kan göra så, säger Oscar.