Moderaterna ställer sig bakom värnplikt

1:40 min

Moderaterna är beredda att ställa sig bakom ett återinförande av värnplikten. Regeringens utredare har föreslagit att värnplikten tas i bruk igen med anledning av det försämrade omvärldsläget och eftersom det är för få frivilliga som söker sig till Försvaret.


– För oss Moderater är det viktigt att det är Försvarsmaktens behov som måste styra, och vi måste stärka den svenska försvarsförmågan. Vi måste inse att vi är i ett nytt försämrat säkerhetsläge, och vi stänger inga dörrar utan vi är öppna för fortsatt diskussion, säger Hans Wallmark som är försvarspolitisk talesperson för Moderaterna.

2010 röstade Riksdagen med tre rösters övervikt för att värnplikten skulle göras vilande. Det innebär att regeringen på egen hand kan väcka plikten till liv igen och det föreslås nu av regeringens utredare Annika Nordgren Christensen.

Bakgrunden är att Försvarsmakten inte lyckas rekrytera tillräckligt många. För att fylla ut glappet och med tanke på det försämrade omvärldsläget så föreslår därför utredaren Annika Nordgren Christensen mönstringsplikt från 1 juli 2017 och att grundutbildningen startar 1 januari 2018.

Liberalen Allan Widman är ordförande i försvarsutskottet och säger att han vill gå ännu fortare fram.

Liberalen Allan Widman är ordförande i försvarsutskottet och säger att han delar utredarens förslag fullt ut men att han vill gå ännu fortare fram.

– Det råder just nu fara i dröjsmål. Dels med avseende på att vi i ett mycket osäkert omvärldsläge inte lyckats bemanna vårt försvar på frivillig väg, och dels med avseende på att varje år som nu går innebär risker när det gäller folklig acceptans, förankring hos folket och försvarsvilja, säger Allan Widman.

Även Kristdemokraterna ställer sig bakom ett återinförande av värnplikten.

– Systemet har ju inte fungerat som förhoppningen var och det har ju gått allt sämre och skulle Försvarsmakten hålla samma tempo som förra året så skulle det 20 år till innan våra förband var uppfyllda, och det duger inte med tanke på det tuffa omvärldsläge som vi har, säger Mikael Oscarsson som är försvarspolitisk talesperson.