Skolinspektionen backar om fasthållningar efter Ekots granskning

2:23 min

Skolinspektionen erkänner att de saknat kunskap om fasthållningar av barn i skolan och ändrar nu sitt sätt att utreda sådana ärenden - det efter Ekots granskning av fallet Oscar.

Ekot kunde igår berätta att Skolinspektionen bestämt sig för göra en ny prövning av just Oscars fall.

På grund av Ekots granskning kommer de nu också att gå igenom alla beslut de fattat det senare året som handlar om fasthållningar. 

- Nu när vi ändrar våra utredningsmetoder för framtiden så är det ju rimligt att vi går igenom de ärenden vi fattat i närtid och då har vi valt ett år tillbaka i tiden sedan får vi se vad det gör och se om det finns anledning för oss att göra en förnyad genomgång ännu längre tillbaka i tiden, säger hon. Det säger Marie Axelsson, chefsjurist på Skolinspektionen.

– Men man kan så klart vända sig till Skolinspektionen och begära omprövning själv om man anser att det varit någon felaktighet i bedömningen, säger hon.

Ekot har gått igenom 43 beslut Skolinspektionen fattade under förra året som rör fasthållningar av barn. Granskningen visar att Skolinspektionen oftast - i 35 av fallen - kommer fram till att det inte varit kränkande.

I en del av fallen menar Skolinspektionen att det inte är klarlagt hur fasthållningen gått till, men ofta konstaterar man att eleven har blivit fasthållen av personal men att det varit rimligt.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har tagit del av Skolinspektionens beslut och är kritisk.

- När man tittar på det här så tycks det vara oerhört svårt att få rätt som barn. Även när annan skolpersonal stödjer barnets berättelse.

I flera av de fall Ekot tittat på hålls barn fast på sätt som kan vara farliga utan att Skolinspektionen kritiserar skolan.

Det handlar till exempel om barn som vid upprepade tillfällen hålls fast under långa perioder och personal som sitter över barn.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg menar att orimligt mycket våld accepteras.

- Situationer som beskrivs som ganska allvarliga, som att bli nedbrottad och få ett knä i ryggen - som barnet upplever och annan skolpersonal vittnar om - frias och det tycker jag är väldigt bekymmersamt eftersom det också riktas mot de mest utsatta barnen.

I 32 av de fall Ekot gått igenom framgår det att barnet har särskilda behov i skolan.

Efter Ekots granskning har Skolinspektionen beslutat sig för att gå igenom det senaste årets beslut för att se om de behöver omprövas. I framtiden ska man alltid ta in ett expertutlåtande i ärenden som rör fasthållningar, säger Marie Axelsson.

- När vi haft diskussioner i myndigheten, både före jag träffade dig men också efteråt när jag hörde dina frågor, så är det ju tydligt att det finns ett behov att stärka våra utredningar beträffande de utredningar som rör just fasthållningar av barn, säger hon.