Dyrare tandvård i länet

I går beslutade landstingsstyrelsen att tandvårdstaxan i Kalmar läns landsting ska höjas från och med 1:a juli. Taxan höjs med i genomsnitt 20% för både allmän- och specialistvård. Men höjningarna fördelas olika på olika typer av behandling. Priset för en undersökning ökar mindre än priset för till exempel en operation. Anders Nylander, som är tandvårdschef, säger till P4 Kalmar att man inte vill avskräcka människor från att gå på undersökning.
En av orsakerna till de höjda priserna är ökade kostnader till följd av bristen på tandläkare, något som även kan leda till att vissa kliniker i länet kommer att stängas.