Sölvesborgsföretag bygger sjukhus på världens mest avlägsna ö

5:08 min

Sölvesborgsföretaget PreFast ska leverera ett sjukhus till världens mest avlägsna bebodda plats.

Företaget ska leverera väggar, tak och golv till sjukhuset på vulkanön Tristan da Cunha som ligger i södra Atlanten, mitt emellan Afrika och Sydamerika.

Ön har en aktiv vulkan och konstruktionen måste hålla både för jordbävningar och extrema vindförhållanden.

– Det är otroligt häftigt att få vara med om ett sådant här projekt, säger Stefan Nilsson som är vd på PreFast i ett pressmeddelande.

Risk för jordbävningar
Risken för jordbävningar är stor på ön och just den risken gör att huset inte kan gjutas i marken. Istället byggs ett stålskelett på marken som byggelementen från Sölvesborg fästs i.

– På ön bor 260 människor som behöver vård och omsorg, säger Stefan Nilsson.

Ön har en läkare och fyra sjuksköterskor som i maj nästa år kan flytta in i det nya sjukhuset.

Kontakter
Att valet föll på Sölvesborgsföretaget handlar mycket om att byggherren nere på ön hade kontakt med ett företag som i sin tur hade kontakt med PreFast.

– Sen håller svensk byggtradition väldigt hög kvalitet, säger Stefan Nilsson.

På tisdag i nästa vecka så börjar husdelarna att lastas på en båt och några dagar senare lämnar båten Malmö. Om sex veckor räknar man med att vara framme vid vulkanön.