Backavallen i Katrineholm lyfts fram i ny bok om idrottsplatser

1:05 min

Sverige har en unik, kulturell skatt i form av gamla idrottsplatser som fortfarande är i bruk. Backavallen i Katrineholm är en av dem.

Många av idrottsplatserna har en historia som till och med sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet.

Författaren Ronald Åman har tillsammans med ett par idrottshistoriskt intresserade vänner tagit fasta på det här och har i dagarna släppt boken Idrottsplatsen i våra hjärtan.

– Backavallen kvalar in med råge. Vi har sett cirka 500 idrottsplatser i Sverige och så har vi kategoriserat dem, vi snodde Guide Michelins kategorisering, så en stjärna är en boll. Tre bollar är värd en egen resa och Backavallen är en av dem som har fått högsta betyg, en av 24.

Vad är det som är värt den extra resan?

Det vi tittar på är rent arkitektoniskt hur det ser ut, historien är alltid viktig, vad som har utspelat sig här och anekdoter.

Finns det fler sörmländska arenor som har kvalat in?

Tunavallen är med, Malmaheden är med och Folkungavallen i Nyköping, som är fantastisk.