Regeringen vill stärka psykförsvaret

2:12 min

Statskontoret får nu i uppdrag att gå igenom vad olika myndigheter kan göra för att förbättra försvaret och i går beslutade regeringen att Sverige ska gå med i Natos center för strategisk kommunikation.

– Vi måste stärka vår förmåga när det gäller det psykologiska försvaret, vår möjlighet att identifiera påverkanskampanjer och försvara oss mot den.

– Vi behöver en tydligare utpekning av vilka myndigheter som har vilket ansvar på det här området och vi behöver också en genomgång av vilka myndigheter som har vilket ansvar, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Försöken att påverka debatten i Sverige och bilden av Sverige ökar, enligt Anders Ygeman. Konkreta exempel är förfalskade brev från försvarsminister Peter Hultqvist som påverkar bilden av Sverige och att det finns centraler i Ryssland där personer anonymt försöker sprida felaktiga uppgifter och rykten på sociala medier.

Statskontoret får nu regeringens uppdrag att fram till i vår se vilka myndigheter som är viktiga för att skärpa det svenska psykologiska försvaret och hur de aktivt ska kunna arbeta med frågan.

Självklara exempel är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen.

– Det finns ju ett pågående arbete, men samtidigt har det blivit så många fler plattformar som den som vill påverka Sverige och svenska intressen har till sitt förfogande och därför måste vi få en mycket bättre förmåga att avslöja den här typen av påverkanskampanjer men också möta den med motbudskap, säger Anders Ygeman.

Nato har ett center för stratetisk kommunikation, Stratcom, som arbetar med den här typen av frågor och som ska hjälpa Nato att nå sina mål. Sverige har varit intresserad av att gå med tidigare och i går fattade regeringen det formella beslutet att gå med i centrat.

Anders Ygeman vill samverka med andra länder i deras närområde om hur de kan motverka påverkanskampanjer.

Det finns ju de som är kritiska till det här och ser Stratcom som en del av Natos propagandaarsenal. Hur ser du på det?

– Vi ska inte bli någon del av någons propaganda. Däremot ska vi höja vår egen kunskap och förmåga och vi ska vara med bidra till att höja kunskapen och förmågan hos andra länder i vår omvärld.

En tjänsteman på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer placeras vid Stratcom. Sverige hade hoppats på att få en chefsposition men så blir det inte till en början i varje fall.