Tåg mellan Enköping och Uppsala kan bli verklighet

2:05 min

Nu ökar chansen för att det kan bli tågtrafik igen mellan städerna efter att Regionförbundet enats i frågan.

Järnvägen revs på 80-talet och delar av den är numer cykelbana, men nu vill alla partier och alla län och kommuner i Regionförbundet prioritera en satsning på tågtrafik på sträckan igen.

Pendlingsstråket mellan Uppsala och Enköping, Västerås och Örebro ökar och är nu näst efter Uppsala-Stockholm det näst största i Mälardalen. Dessutom ökar befolkningen i alla de här länen.

Sträckan Uppsala-Enköping är en länk som fattas i järnvägsnätet, enligt Johan Edstav (MP), ordförande i Regionförbundet.

– Jag hoppas att regeringen i infrastrukturpropositionen nu i höst har med en satsning på en järnväg mellan Uppsala och Enköping så fort som möjligt.

Vad betyder det att ni är eniga om det här i Regionförbundet?

– Det är väldigt stort.

Förutom Enköpingståget vill Regionförbundet att staten satsar på ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Skavstaby, att järnvägen Uppsala-Sala får mer kapacitet och att Hjulstabron byggs om.