Handikappade diskrimineras på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för handikappade har försämrats. Av de rörelsehindrade är det bara 39 procent som har jobb. Karin Westlund, ordförande för De handikappades Riksförbund tror att det krävs ändrade attityder från arbetsgivarna.

– Jag tror att arbetsgivarens attityd och osäkerhet att anställa personer med funktionshinder är en bidragande orsak. Det är en förutfattad mening att vi med funktionshinder har en sämre arbetsförmåga och att vi har en högre sjukfrånvaro. För att har vi väl fått arbete och finns vi väl på arbetsmarknaden, så visar det sig att vi är lika goda och dåliga arbetstagare som alla andra, säger Karin Westlund

Är det här en diskriminering av handikappade?

– Ja, jag tycker att man kan säga det.

Färre rörelsehindrade har jobb
Sedan Handikapprörelsens Utredningsinstitut gjorde sin förra undersökning för nio år sedan har andelen rörelsehindrade med jobb sjunkit från 42 procent till 39 procent. Och då är deltidsarbeten, de som arbetar på Samhall och de som får lönebidrag medräknade.

För de synskadade ligger andelen som har jobb lite högre, på knappt 50 procent. Men av dem är det bara 13 procent som har heltidsjobb och det är en halvering. Det har blivit fler som har jobb på Samhall eller jobb med någon sorts stöd till arbetsgivaren.

Inte ett enda jobberbjudande
Sofia Karlsson från Roma på Gotland är synskadad, 29 år gammal och har aldrig haft ett jobb. I sju år har hon varit arbetssökande och arbetsförmedlingen har inte lyckats få fram ett enda jobberbjudande till henne.

– Det enda de säger är att det finns inget jobb. Det vill jag inte riktigt tro på men det går sällan att få tag i dem på telefon och de säger att de inte kan göra någonting.

Vad är det för typ av jobb du vill ha?

– Det är telefonistjobb som jag skulle kunna tänka mig. Det är ju inte munnen det är fel på, det är ju ögonen.

Förstår kritiken
Johan Malmström är chef för arbetsförmedlingen på Gotland. Han förstår att det finns kritik mot förmedlingens förmåga att övertyga arbetsgivarna att anställa handikappade.

– Det finns säkert mer vi kan göra, men ser jag på arbetsförmedlingen här på Gotland så lägger vi en ganska stor del av våra totala resurser på att jobba med sökande som har någon slags arbetshandikapp.

– Får vi mer resurser så kan vi ju vidga vårt sätt att arbeta och vi hinner med att träffa flera arbetsgivare för att diskutera och även coacha de sökande som har arbetshandikapp, säger Johan Malmström.

Johan Prane
johan.prane@sr.se