Många allvarliga föroreningar i brukens spår

2:16 min

I brukslänet Västmanland finns idag elva kända industrideponier som är kopplade till bruken. Flera har högsta riskklass och räknas som allvarligt förorenade.


På industrideponierna kan finnas till exempel syror, lackspill, metallhydroxidslam, stofter från slipprocesser, syrabad, lösningsmedel, fenoler, näringshalter, oljor, fetter.

Men det handlar också om metaller, kanske inte hela periodiska systemets metaller men det finns många, som till exempel nickel, krom, zink och kanske kvicksilver, enligt CJ Carlbom, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen i Västmanland.

Till listan kan på sina håll läggas koppar, kadmium, och bly, miljöfarliga men värdefulla tungmetaller som privata företag också sett möjligheter i.

Ett har föroreningarna gemensamt - precis som de gamla bruken ligger de längs Kolbäcksån.

– Bruken har legat kring vatten och Kolbäcksån är ett bra exempel här i Västmanland, säger CJ Carlbom och räknar upp bruken i Fagersta, Virsbo, Ramnäs, Surahammar och Hallstahammar.

– Vatten har varit en grundförutsättning för de här brukens existens.

I mitten på 80-talet var brukens storhetstid förbi och nu när miljölagstiftningen skärpts, försöker myndigheterna spåra de som ansvarar för de gamla miljösynderna. Men det är inte det lättaste.

– Ibland kanske inte företagen finns kvar, sedan kan någon ha tagit över eller köpt fastigheten. Det är ganska många faktorer som måste läggas in i en ansvarsbedömning, säger CJ Carlbom på länsstyrelsen.

Men varken tidigare eller nytillkomna ägare står i kö för att ta på sig ansvaret och riskera att få bekosta sanering. Flera fall har gått ända upp i mark- och miljödomstolen. Men att någon blir ansvarig är inte detsamma som att åtgärder direkt sätts in. Det kan ta lång tid. Det handlar om år, kanske tiotals år.

Men kommer verkligen alla att åtgärdas?

– Ja, någon gång hoppas vi. Man tar ju de värsta först, de som innebär störst påverkan på människa och miljö.

Men även de föroreningar som klassas som mindre värre, är i behov av åtgärder.

– Ja, det kan man säga. Det kommer att ta lång tid, säger CJ Carlbom, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen i Västmanland.