Ungerska asylärenden prövas i Sverige

2:04 min

800 ansökningar prövas i Sverige i stället för i Ungern.

Orsaken är den tidsgräns som finns för hur länge en asylsökande ska behöva vänta på sin asylprocess.

Ayob Marawi från Iran väntade i tio månader på att överföras till Ungern, men har nu fått besked om att Migrationsverket tar över hans fall.

– Jag har mått jättedåligt psykiskt, men efter att jag fick beskedet om att de inte kommer att skicka mig till Ungern så har allting förändrats. Nu har jag återhämtat mig, och mår jättebra, berättar Ayob Marawi som bor i Göteborg.

Det var i slutet av maj som Ungern meddelade att man inte längre tänker acceptera några överföringar av asylsökande från andra EU-länder, enligt reglerna om första asylland i EU:s Dublinkonvention. Det handlar om personer som först registrerats i Ungern, och därför borde få sin ansökan prövad där.

Men i Sverige har inte stoppet lett till att fler nu väntar på att föras över till Ungern, utan betydligt färre. En annan regel i Dublinkonventionen säger nämligen att ingen asylsökande ska behöva vänta på att bli överförd längre än sex månader. Efter det övergår ansvaret att pröva ansökan till landet där den asylsökande befinner sig.

Den 1 juni fanns över 1 500 personer som skulle överföras till Ungern. 800 av dem har nu fått sina asylärenden flyttade till Sverige.

– Så småningom, när tidsfristerna i förordningen löper ut, så kommer samtliga här att få sin sak prövad i Sverige, säger Martin Lindén som är enhetschef på Migrationsverkets Dublinenhet

I början av september skrev de fem nordiska migrationsministrarna ett gemensamt brev till EU-kommissionen, om att sätta press på Ungern. EU-kommissionen har nu svarat att man bland annat ska skicka en delegation till Ungern för att granska läget. Men ju längre tiden går, desto färre asylsökande finns det är föra över, eftersom antalet nya Dublinfall till Ungern har minskat kraftigt.

Ayob Marawi från Iran är mycket lättad över att slippa Ungern.

– Vi blev inlåsta på ett förvar och såg hur de behandlade människor väldigt illa. Det påminde om förtrycket i Iran, säger han.