PFAS-förorening större än befarat

Det PFAS-förorenade området kring flygflottiljen i Kallinge växer. Försvarsmakten har hittat ett nytt område väster om flottiljen.

Det är känt sedan tidigare att området direkt öster om flottiljen innehåller mycket höga halter PFAS, men nu har det också gjorts prover på den västra sidan av flottiljen, och även där har Försvarsmakten hittat höga halter av PFAS i grundvattnet.

Spridningen sträcker sig i riktning mot byarna Hasselstad och Bredåkra. Vattendraget Hasselstadsbäcken pekas ut som särskilt kontaminerad och den bäcken mynnar så småningom ut i Ronnebyån, i centrala Ronneby.

Försvarsmakten ska nu utreda vilken omfattning den här nya spridningen har. Det rapporterar Sydöstran.