Sanering av oljeutsläpp orsakade köer på E16

Ett saneringsarbete på E16 mellan Valbo och Sandviken strax efter trafikplats Nybo orsakade på söndagen långa köer i trafiken. 

Gästrike Räddningstjänst var på plats och sanerade ett utsläpp av hydraulolja från en lastbil som fått någon form av motorhaveri och börjat läcka. 

Det var en sträcka på 200 meter som sanerades. Enligt en första preliminär prognos gjord av Trafikverket så skulle saneringen vara klar klockan 15.30.

Under saneringsarbetet påverkades trafiken och långa köer skapades.