"En upptäckt som är helt avgörande för att förstå cellens inre liv"

Medicinpriset i fysiologi eller medicin går till – fysiologi. Det går till grundforskning om hur kroppen fungerar, skriver Vetenskapsradions chef Ulrika Björkstén i en kommentar till dagens tillkännagivande.

I år gick Nobelpriset i fysiologi eller medicin - som hela den officiella beteckningen lyder - helt klart till fysiologi, det vill säga grundforskning om hur kroppen fungerar. Det handlar om en grundläggande upptäckt som ligger ganska långt från en medicinsk tillämpning, men som är helt avgörande för att förstå cellens inre liv. Förra året gick priset till malariabekämpning - en tydligare medicinsk tillämpning är svår att föreställa sig, så det är helt följdriktigt att det i år var dags för grundforskning.

Ett grundforskningspris långt från alla medicinska tillämpningar landar också bättre ett år då Karolinska Institutet har skakats av en stor skandal som rör den mer patientnära forskningen, i och med avslöjandena kring kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet.

Årets medicinpris gick alltså till japanen Yoshinori Ohsumi för upptäckter som rör cellens renhållningsverksamhet, eller återvinningscentral. Det handlar om hur skadade delar av cellen, som olika proteiner, bryts ned till sina beståndsdelar för att kunna återvinnas och användas i till exempel nya proteinbyggen.

Forskningsområdet är inte särskilt utvecklat i Sverige, men som alltid innebär ett Nobelpris ett fokus som ofta ger ett uppsving för ett helt forskningsfält. Till dem som har forskat på området hör medicinpriskommitténs nytillträdde sekreterare Thomas Perlman - som för bara några månader sedan ersatte Urban Lendahl efter att denne avgått på grund av kopplingar till rekryteringen av Macchiarini.

Och som så ofta vid den här typen av grundläggande upptäcker som skett för många år sedan var Yoshinori Ohsumi inte hårdtippad, annat än i det egna landet. Japan är det land i världen som efter USA på senare år har fått flest naturvetenskapliga Nobelpris. Landet har också ett tydligt uttalat forskningspolitiskt mål att få 30 Nobelpris på 50 år.