STUDIO ETT MÅNDAG 3 OKTOBER

Kan man diskriminera omedvetet?

14 min

Det är svårare för svarta än vita att hyra rum via tjänsten AirBnB, visar Kalibers granskning. Men kan man diskriminera utan att veta om det? Många i granskningen svarar – när Kaliber frågar – att de inte valde bort svarta personer medvetet.

Studio Ett frågade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke hur den här sortens diskriminering ska bekämpas, och så frågade vi socialpsykologen Nazar Akrami hur medvetna vi egentligen är om våra fördomar.

Av 200 förfrågningar som Kaliber gjorde till olika AirBnB-värdar så var det 83 som sade nej när en svart person ville hyra rum. Av dessa 83 var det sedan ungefär en tredjedel som sade ja när en vit person frågade om att hyra samma helg. Många säger, när Kaliber frågar, att det inte var en medveten handling att neka rum åt svarta.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tror att det finns en stor omedvetenhet kring fördomar i vårt samhälle.

– Jag tror att alldeles för mycket av det som blir till en diskriminerande handling inte är en medveten diskriminering. Jag tror inte att många tänker "nu ska jag utsätta den här personen för något som inte är rätt". Utan man väljer per automatik den som ser ut som en själv, eller den som man har en föreställning om att man kan lita på, säger Alice Bah Kuhnke.

Nazar Akrami, socialpsykolog vid Uppsala universitet, som har studerat fördomar i många år, bekräftar demokratiministerns tankar.

– Rent generellt säger forskningsläget att vi har medvetna och omedvetna fördomar. Vi fungerar mycket på automatik och så går vi på genvägar som leder till fördomsfullhet och diskriminering.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke säger att regeringen ska "fortsätta sitt arbete mot diskriminering" genom att skapa fler arenor där folk kan mötas.

– Vi har inte råd att ha de här luckorna i vårt samhälle. Det drabbar inte enbart den som blir diskriminerad. Till syvene och sist drabbar det hela samhället. 

– Jag tror att om vi medvetandegör våra föreställningar, om vi förstår att vi alla bär på dem, att det är djupt mänskligt, då kan vi också bygga upp en motståndskraft. Då kan vi gå emot våra instinkter och agera utifrån sunda och logiska val, säger Alice Bah Kuhnke.