11-åring kan få se barnförbjudet på bio

1:56 min

Regeringen vill att barn mellan 11 och 14 år ska få se biofilmer med 15-års-gräns, om de är i sällskap med vuxen. 

Förhoppningen är att är barn ska se mer film tillsammans med vuxna i en trygg miljö, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke som vill att lagen ska ändra från och med i mars nästa år.

– Det är ju så att majoriteten av all film, som barn och unga ser, ses i hemmen - inte på biografen. Men förhoppningsvis ser man mer film tillsammans, och man har fler samtal om den film man har sett, tillsammans med den vuxne som man har sett filmen med,  säger Alice Bah Kuhnke.

I dag gäller tre åldersgränser på bio. 7-års gränsen, men där alla barn får se filmen om en vuxen är med. Det finns filmer med 11-års gräns, som även får ses av barn från 7 år i sällskap med en vuxen, och så finns det 15-års gränsen. Där måste alla ha fyllt 15 år för att få se filmen i fråga.

Det är alltså kring den sista åldersgränsen som regeringen vill göra en förändring. Kulturminister Alice Bah Kuhnke lutar sig mot statens medieråd som utrett frågan, och landat i att dessa filmer även bör kunna ses av barn mellan 11 och 14 år om man gör det tillsammans med en vuxen.

Regeringens lagförslag får brett stöd av remissinstanser som yttrat sig, men bland annat betonar Barnombudsmannen att barn har rätt att skyddas mot information som kan vara till skada för deras välbefinnande, och vill därför behålla en strikt 15-års gräns till exempel för visning av filmer med skadliga våldsskildringar. Men den linjen tilltalar inte Alice Bah Kuhnke.

– Vi vill att vuxna ska känna ett stort ansvar. Barn och unga utvecklas olika, och den vuxne vårdnadshavaren är bäst på att göra den här bedömningen, säger kulturministern.

Varför låter ni inte föräldrar, vårdnadshavare, vuxna bestämma helt och hållet vilka filmer deras barn ska få gå på? 

– Nu har vi utrett den här frågan för att vi ser att det är ett viktigt steg. Självklart finns det många diskussioner var gränserna ska gå. Men det finns inget sånt förslag som ligger på bordet, utan nu tar vi det här steget och hoppas att det går igenom, säger Alice Bah Kuhnke, som vill att en lagändring ska kunna träda i kraft i mars 2017.