#SSRI

Hon vill inte skriva ut för mycket antidepressiva

4:23 min

Det är stora skillnader mellan de skånska vårdcentralerna i hur mycket SSRI-preparat, alltså antidepressiva som skrivs ut. 

På Capio Citykliniken i Limhamn är SSRI inte förstahandsvalet när patienter söker vård för psykisk ohälsa. Det menar man är en av anledningarna till att de har relativt låga siffror på mängden läkemedel som skrivs ut. Ulla Wikström som är verksamhetschef menar att det finns mycket annat man kan göra för patienterna.

– Men för att kunna hjälpa de här patienterna så krävs det att man har rätt diagnos, att vi känner dem och har en möjlighet att följa upp behandlingen, säger hon.

Ulla Wikström förklarar vidare att man jobbat målmedvetet med att enbart medicinera personer med verklig depression, då medicinen kan göra mer skada än nytta på personer som inte behöver den eller som likväl hade kunnat ta till sig annan behandling. Hon tycker därför att det är viktigt med mer kunskap till patienterna eftersom de då lättare kan vara med och styra sin behandling.

– Ökad kunskap, ökad information i massmedia och en kontinuitet på läkarsidan kommer att förbättra förutsättningarna för patienterna, säger hon.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, är en grupp antidepressiva läkemedel som togs fram som ett skonsammare alternativ till de äldre antidepressiva medlen och är effektiva mot depressioner. Siffror från Socialstyrelsen över de senaste åren visar att användningen av just SSRI-preparat ökat för varje år.

Det verkar ha betydelse vilken vårdcentral man tillhör när det gäller förskrivningar av dessa läkemedel. När Sveriges Radio gjorde en jämförelse mellan de skånska vårdcentralerna visade det sig att det finns skillnader i hur mycket SSRI preparat som vårdcentralerna skriver ut.

Vi har jämfört mängden SSRI-preparat som hämtats ut i relation till antalet listade på vårdcentralerna, vilket alltså visar en tydlig skillnad. Kanske visar det här att det finns skillnader i hur man ser på SSRI-preparat, kanske förklara det att man på en del vårdcentraler är mer restriktiva än andra.

Vad skillnaderna mellan vårdcentralerna i Skåne beror på finns det inga vetenskapliga svar på. Men det vi vet är att det kan ha betydelse vilka grupper man har som patienter.

Till exempel hur många av patienterna som är kvinnor då 25 procent av alla kvinnor i Sverige någon gång i livet drabbas av en depression, men bara 15 procent av männen. Ju äldre man blir desto vanligare är det att man blir deprimerad.

Det kan även finnas andra förklaringar till skillnaderna. Dick Larsson, är verksamhetschef på Kristianstadkliniken i Kristianstad och han förklarar deras höga siffror över SSRI-preparat med att de har en patientgrupp som gjort ett medvetet val att lista sig hos dem för att de verkligen mår dåligt och behöver mycket vård.

– Eftersom det här är en privatklinik så har vi inte fått ett antal patienter som är ganska friska utan de vi har som listade har gjort ett aktivt sökt sig hit på grund av några symtom, därför har de en större sjukdomsbörda än vad patienter på andra vårdcentraler har, säger han.

Ulla Wikström vill poängtera att SSRI-preparat är viktiga och ibland ett måste vid depressioner men menar att det skett en glidning när det gäller användningsområden.

– När SSRI-preparaten kom revolutionerade de hela vården av depressioner. Problemet är att gränserna har förflyttats och allt fler grupper av patienter har involverats utan att vi har kunskap om långtidsverkningarna, säger hon.

Ulla Wikström vill lyfta vikten av att ha tät läkarkontakt den dag man ska börja trappa ner.

– Det är tufft att möta livet efter att ha varit i den här SSRI-bubblan och då behöver man stöd och hjälp under den processen, säger hon.