Kön styr barns ritande

När förskolebarn ritar och skapar bilder så gör de det för att stärka samhörigheten med kompisarna och det egna könet. Det visar en färsk avhandling vid Linköpings Universitet.

Barn och vuxna tycker olika om vilka bilder som är fina.

Får barn välja ritar de gärna fantasimotiv, medan de vuxna vill att de ska avbilda verkligheten.

Forskaren Eva Änggård har studerat barns bildskapande på förskolan och konstaterar i sin avhandling att det viktigaste för barnen är att kompisarna tycker om teckningarna.

Fortfarande är det så att flickor ritar hjärtan och pojkar dinosaurier.

- Jag tror att det handlar väldigt mycket om att man vill skapa samhörighet med barn av samma kön. Man vill också visa att man förstått vilket kön man hör till, säger Eva Änggård.