NÄR KÖNET SKAVER

Många elever på Schillerska ifrågasätter sin könsidentitet

1:38 min

Sen några år blev möjligt att redan från 16 års ålder påbörja en utredning om könskorrigering. På Schillerska gymnasiet finns numera ganska många elever som ifrågasätter sin könsidentitet.

På Schillerska gymnasiet finns det i regel flera elever i varje klass som, enligt rektorn Kristina Bergman-Alme, har namn eller könsidentitet som inte stämmer med den officiella klasslistan.

– Vi har klasser där det är tre till fem personer. Vi hade konferens med ettorna och då konstaterade idrottsläraren att det var sju personer i en klass på 30 som inte ville byta om i det vanliga omklädningsrummet.

Ibland handlar det bara om att man vill ha ett annat namn, att man inte accepterar den könsroll som samhället tillskriver och i vissa fall är det personer som så länge de kan minnas känt sig väldigt obekväma.

Den som upplever sig vara född i fel kropp, kan ansöka om könsbyte eller könskorrigering, som insatta numera benämner det.

Enligt Kristina Bergman-Alme är 2.4 procent, eller 24 av skolans 1000 elever på olika sätt i kontakt med elevhälsan för att frågan om könsidentitet behöver tas hand om på ett seriöst sätt.

Som lärare på Schillerska kan det vara en utmaning, enligt henne, att oavsett vad det står på den officiella klasslistan, lyssna in hur eleverna vill bli benämnda: som hon, han, hen eller bara med ett namn.

– Men oftast så är det… namnfrågan är inget större problem. Vi har vant oss vid att vi har en flexibel användning av namn och kön.

Har du några synpunkter på det.

– Nej, man gör som man vill tycker jag är det rimligaste. Så länge man inte skadar någon annan- och det gör det inte. Man lever bäst när man får vara bekväm med sig själv.

Hör mer om detta i P4 Göteborgs förmiddagsprogram 11.30, då berättar personal från Lundströmmottagningen i Alingsås mer om vad som händer inför och under en könskorrigering.