"Finland borde gå med i Nato före Sverige"

1:20 min

Finlands forne president, fredspristagare Martti Ahtisaari, tycker att landet borde gå med i Nato före Sverige. Det säger han i en omtalad debattbok som utkom i dag. 

Boken, med titeln "Miten tästa eteempäin", ungefär "Hur fortsätter vi härifrån", är en utskriven diskussion mellan tidigare president Martti Ahtisaari, diplomaten Jaakko Iloniemi och journalisten Tapani Ruokanen.

Den slår ner som en raket i nordisk säkerhetspolitisk debatt. I boken uttrycks stark misstro mot Sveriges och Finlands ömsesidiga löften om gemensam politik vad gäller Nato. 

Ahtisaari anser att Finland borde gå med i militäralliansen redan före Sverige, och att Sverige förr eller senare kommer att göra det ändå.

– Vi borde lämna svenskarna bakom oss, och göra så som de gjorde när de började förhandla om EU-medlemskap bakom vår rygg, säger han i ett av bokens kapitel.

Ett av flera osockrade uttalanden som kommer att skapa diskussion i en tid då Finlands och Sveriges regeringar säger sig vilja fördjupa våra länders försvarssamarbete allt mer.

Boken innehåller också långa avsnitt om det förändrade Ryssland och Finlands och omvärldens förhållningssätt till Putin. Ahtisaari, som själv varit tydligt för att ge Ryssland en roll i fredsförhandlingarna i Syrienkriget, säger att det samtidigt är viktigt att hårt fördöma hur Ryssland mer och mer börjat agera i strid med internationella överenskommelser.

Även att omvärlden har varit för splittrad och vag i sina ställningstaganden sedan Ryssland annekterade Krimhalvön för två år sedan.

– Vi spekulerar för mycket i vad Ryssland tänker, vad de kan komma att göra och hur de ska reagera på sådant vi gör. Men det är ju de som hotar andra, säger Ahtisaari i boken.

Om EU och inte minst EU:s hantering av flyktingsituationen fäller fredspristagaren och mångåriga fredsförhandlaren också många hårda ord.

Han anser att unionen borde göra mer aktiva insatser i fredsförhandlingar, att man borde varit förberedd på de stora flyktingströmmar som skulle söka sig hit med tanke på utvecklingen i Syrien.

Ahtisaari tycker också att EU sammantaget borde bli "en mer värdig aktör" i internationella konflikter.