Sexualbrottskommittén: Krav på samtycke vid sex införs

29 min

Passivitet ska inte tolkas som frivilligt deltagande, och våldtäktsbegreppet föreslås slopas, enligt sexualbrottskommitténs. I dag överlämnades färdiga förslag till justitieminister Morgan Johansson (S).

Bland annat föreslås att själva våldtäktsbegreppet slopas. Benämningarna ska istället vara "sexuellt övergrepp", säger lagman Mari Heidenborg, som lett arbetet.

Frivillighetsfrågan är egentligen inte ny, enligt Heidenborg, utan tar redan i dag stor plats i domstolarna. Den ändring kommittén nu ger handlar istället om att ge bättre stöd för domstolarna, rapporterar TT.

– Vi vill tydliggöra att frivilligheten måste komma till uttryck, antingen att man pratar om det, eller vilket naturligtvis är vanligare, genom fysisk respons, säger lagman Mari Heidenborg.

– Passivitet kan inte tolkas som frivilligt deltagande, säger hon. 

Ett samtycke ska kunna återtas. Ett uttryckt samtycke ska inte gälla vid hot eller våld.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger att han är nöjd med utredningens förslag, och poängterar att det finns politisk enighet bakom dem.

– Jag är glad att sexualbrottskommittén kommer med så många konkreta förslag såsom samtyckesfrågan och bättre stöd för brottsoffer. Vi behöver ha en tydlig lagstiftning på sexualbrottsområdet, säger Johansson. 

När det gäller så kallade virtuella våldtäkter vill man förtydliga i texten att övergreppen kan vara straffbara även när gärningsmannen inte själv utför övergreppen.

Här finns mer om kommitténs förslag.