Vingåker måste spara

Efter det stora underskottet i Vingåkers kommuns ekonomi, måste samtliga nämnder och förvaltningar se över ekonomin. Kommunstyrelsens ordförande Viking Jonsson håller för troligt att det kommer att bli fråga om personaluppsägningar.
Störst budgetöverdrag efter första kvartalet i år har äldreomsorgen, barn- och ungdomsnämnden och tekniska nämnden. Och efter felbudgeteringar i Tekniska nämnden så vill kommunen nu sälja fyra fastigheter i ett försök att komma till rätta med en del av underskottet. Underskottet i Vingåkers kommun efter första kvartalet är 8,5 miljoner - istället för ett budgeterat överskott på 5,5 miljoner.