Konkurserna ökar i länet

I Jämtlands län ökar konkurserna medan de minskar i riket som helhet.

Under första halvåret i år var det nio fler i Jämtland än samma period förra året, från 28 stycken 2004 till 37 i år.

Alla storstadslän noterar en kraftig nedgång för antalet konkurser, enligt kreditupplysningsföretaget UC.

Utvecklingen varierar kraftigt i olika branscher. Till exempel har konkurserna inom detaljhandeln och privata tjänsteföretag varit betydligt färre i år. Men den största nedgången har skett bland IT- och dataföretag.