Lördag 8 oktober 2016

Trädens roll - i staden och i den unika Bialowiezaskogen

På lördag finns vår fältreporter Lena Näslund i Göteborg. Hon följer med forskarna Jenny Klingberg och Janina Konarska till extrema betongmiljöer och fina parker. De har studerat hur träden påverkar klimatet i staden, men också hur de är ett skydd mot luftföroreningar. Vilka trädarter är bäst på det - och hur klarar träden själva den hårda tillvaron i stan?

Och så åker vi till träd i en helt annan miljö. När vi hörde om avverkningsplanerna i polska naturskogen Bialowieza skickade vi vår reporter Lisa Henkow dit. Uppdraget i den här första delen är att skildra vad det är som är så unikt med Bialowieza - en spillra av den skog som en gång täckte stora delar av Europa. Det blir en berättelse om en skog som funnits i 10 000 år, där träden kan bli höga som 16-våningshus och där det finns nio olika hackspettsarter. Nästa lördag berättar vi om hoten mot skogen och varför en del vill hugga ner och plantera, och andra vill låta skogen sköta sig själv.

Jenny Berntson Djurvall står för veckans kråkvinkel - om hur man kan läsa ut en fisks dagbok ur en liten liten öronsten.

Programledare är Joacim Lindwall.