Obama prisar snabbt parisgodkännande

1:42 min

Parisöverenskommelsen om att minska klimatuppvärmningen träder ikraft redan om 30 dagar. Den rekordsnabba processen välkomnades med stora ord av USA:s president.

– Om vi lever upp till den här överenskommelsen kan det gå till historien som en vändpunkt för vår jord, sa president Obama, som markerade betydelsen genom att göra sitt uttalande i Vita Husets rosenträdgård.

Tidigare på dagen hade FN meddelat att trösklarna för att godkänna Parisuppgörelsen hade passerats, nu har 72 länder som tillsammans svarar 56 procent av klimatutsläppen förbundit sig att vara med och därmed ska överenskommelsen träda i kraft om 30 dagar.

Processen har varit snabb och resultatet tagits emot med stora förhoppningar, även om uppgörelsen inte innehåller några tvingande krav eller straff för de länder som inte uppnår sina mål för att minska utsläppen.
Obamas beslut om att USA ska skriva under är just Obamas. Den kan ändras av nästa president, men det finns en artikel Parisuppgörelsen som säger att när den väl trätt i kraft kan ett land, i praktiken, inte dra sig ur förrän efter fyra år.

En del bedömare tror att det gör det svårare för republikanen Donald Trump att fullfölja sina planer om han skulle vinna:

– Vi ska upphäva överenskommelsen, sa Trump.

Även om USA inte skulle lämna uppgörelsen, så kommer målen om utsläppsbegränsningar bli svårare att nå om Trump vinner valet, eftersom han också sagt att kolindustrin ska avregleras och miljömyndighetens arbete begränsas.