M säger nej till höghastighetståg

2:06 min

Moderaterna säger nej till en höghastighetsbana mellan de stora städerna. Det blir det andra borgerliga partiet att ändra ståndpunkt efter Liberalernas vändning i våras.

Moderaterna säger nej till att gå vidare i frågan om höghastighetsbanan, framför allt av två skäl.

– För det första riskerar det att bli orimligt dyrt. Vi pratar om flera hundra miljarder kronor. Och har man inte en trovärdig finansiering vore det inte ansvarsfullt, säger Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson.

– Det andra är att vi ser mer akuta behov av förbättringar av dagens trafik. Framför allt för arbetspendling och dagens godstrafik. Det måste prioriteras först.

Betyder det här att ni stänger dörren helt för att vara med på en uppgörelse om höghastighetsbanor?

– Nej, vi stänger inga dörrar för evig framtid, men i nuläget ser jag inga möjligheter att få in detta med en ansvarsfull finansiering, och ingen har heller presenterat en sådan finansiering som jag tycker är tillräckligt bra. Så vi säger nej i det här läget och prioriterar andra saker.

Inför valet 2014 meddelade Alliansen att partierna enats om att bygga höghastighetsbanor genom hela södra Sverige. Banorna behövdes hela vägen mellan Stockholm och Malmö och mellan Göteborg och Stockholm.

I våras meddelade Liberalerna att de inte längre ser projektet som realistiskt och nu har även Moderaterna ändrat sig.

I en debattartikel i Dagens industri skriver Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz att med ny fakta och bättre kunskap om i vilket skick befintlig järnväg är i, så är det "nödvändigt att prioritera annat".

Som skäl för vändningen skriver de att projektet med höghastighetståg blir en gökunge som tränger ut andra viktiga investeringar. Den riskerar även kosta mer än den smakar, då befolkningen är för liten för att utnyttja den nya infrastrukturen och tar för lång tid att bygga, när samtidigt problemen inom resandet är många och andra.

Trafikverket bedömer att det samhällsekonomiskt blir lika lönsamt att bygga nya höghastighetsbanor som att rusta upp dagens banor. Varför säger ni ändå nej?

– Ja, alltså arbetspendlingen kring våra storstäder, och då pratar vi om ganska stora avstånd, jag pendlar själv en timme från Stockholm varje dag, det är absolut nödvändigt. Annars kan inte människor jobba i storstäderna och bo på andra ställen, så det måste göras om vi inte tvärtom ska förlora i ekonomisk konkurrenskraft i Sverige.

– Dessutom tillkommer på många ganska många områden i Sverige där företagen har stora problem att transportera gods. Det måste också göras i ett exportland som är väldigt avlångt och ha långt till sina marknader, säger Ulf Kristersson.

Andra överenskommelser inom Sverigeförhandlingen, som bland annat gäller Ostbanan och järnväg i norr, står Moderaterna fast vid.

Kristdemokraterna säger idag att partiet inte tagit slutgiltig ställning gällande höghastighetståg ännu, och Centerpartiet har inte heller satt ner foten.