Sverige sist med tidiga åldersbedömningar

2:01 min

Migrationsverket välkomnar regeringens förslag om att åldersbedöma ensamkommande barn i ett tidigt skede. Sverige är sist av de nordiska grannländerna med att införa ett sådant system.

I till exempel Finland görs åldersbedömningar så tidigt som möjligt för att minska risken att vuxna asylsökande bor på boenden för barn.

– Vi hoppas att vi får gjort den innan asylintervjun, det vill säga så fort den här personen har kommit till landet och ansökt om asyl, säger Tirsa Forssell, chef för asylenhetens juridiska service på Migrationsverket i Finland.

Norge och Danmark gör också på det här viset. Om svenska regeringen får som den vill så kommer även svenska Migrationsverket börja med tidiga åldersbedömningar - helst så fort som möjligt efter en asylansökan istället för hur det är idag då man tar ställning till åldern först i slutet av asylprocessen förutom i så kallade uppenbara fall.

– Ju tidigare vi har bra underlag, desto bättre, så det ser vi bara positivt på, säger Magnus Bengtsson, processägare på Migrationsverket.

Varför är det bättre om det görs tidigare?

– En stor fråga är att vuxna kan riskera att hamna i boenden där det finns barn, då kan vi undvika sådana situationer i en större omfattning och det är naturligtvis bra.

Anledningen till att åldersbedömningar görs sent i asylprocessen idag är att Justititeombudsmannen, JO, flera gånger kritiserat Migrationsverket på den här punkten - den ensamkommandes uppgivna ålder gäller fram till asylbesked kommer, har JO sagt. Detta eftersom ett åldersbeslut inte kan överklagas och att det finns en risk att ett barn går miste om biståndet som det har rätt till under asylutredningen.

Konsekvensen efter förra årets rekordhöga antal ensamkommande blev att kommuner runtom i landet säger sig ha personer som de bedömer som vuxna på asylboenden för barn. Finska Migrationsverket har undvikit det här genom att tidigt göra medicinska åldersbedömningar av asylsökande i de fall det finns tveksamhet kring åldern.

– Det finns ganska strikta regler, de ska gå och lägga sig vissa tider, de ska gå i skolan. De myndiga personerna klarar inte av de här reglerna för de förstår inte varför de ska gå och lägga sig redan klockan tio. Det är inte heller bra, inte barnens bästa att bo tillsammans med myndiga, säger Tirsa Forssell.

När ni placerar de här personerna som ni misstänker vara vuxna med andra vuxna tills resultaten kommer, finns det någon risk att det sedan visar sig att personen var barn?

– I sådana fall flyttar vi genast personen tillbaka till boendet för minderåriga. Men jag vet inte om det ska ha hänt på det här sättet, det har varit betydligt äldre, vi talar om människor som närmar sig 30, säger Forssell.

Regeringen vill att de tidiga åldersbesluten ska bli tillfälliga och gå att överklaga för den sökande. Lagändringen föreslås träda i kraft i maj 2017.

Dessutom förväntas det nya systemet med medicinska metoder för åldersbedömning komma igång någon gång under första kvartalet nästa år, enligt Rättsmedicinalverket.