Regeringen presenterar plan för järnvägen

  • Regeringen aviserar plan för höghastighetståg. Ostlänken blir först ut med byggstart 2017.
  • Regeringen har aviserat en kraftig höjning av anslagen för järnvägsunderhåll. Förslaget finns med i den infrastrukturproposition som läggs fram i dag.
  • Anslagen ska höjas med 47 procent enligt infrastrukturminister Anna Johansson (S).