Projekt Örsbaken läggs ner

Nyköpings Kommun föreslår nu att projekt Örsbaken läggs ned.
Projekt Örsbaken är ett kommunalt samarbete som går ut på att skydda och vårda vattensystemet, Nyköpingsån, Kilaån och Svärtaån. Som vi rapporterat tidigare så har 6 av 13 kommuner som deltar i projektet hoppat av, bland annat med motiveringen att projektet inte gett några konkreta resultat. Enligt Anders Karlsson på Nyköpings Kommun, projektledare för Örsbaken, så är en av förklaringarna att ekonomin försämrats sen flera kommuner hopat av.