Tusentals afghaner kan utvisas från Sverige

1:52 min

Nu blir det möjligt att tvångsutvisa hundratals afghaner som inte får asyl och vägrar lämna landet. Sverige har skrivit på ett återtagandeavtal med Afghanistan, uppger migrationsminister Morgan Johansson för Ekot.

– Det kommer att vara lättare och smidigare att göra återsändanden av de afghanska medborgarna som inte får uppehållstillstånd i Sverige.

– Vi har visserligen också i år kunnat genomföra ungefär 700 återsändanden, men vi kommer att behöva göra betydligt fler i framtiden, säger migrationsministern.

Det var igår i Bryssel som den svenska och den afghanska regeringen skrev på det nya återtagandeavtalet. Inför biståndskonferensen om Afghanistan som hölls tisdag och onsdag i Bryssel hade den afghanska regeringen gått med på en principöverenskommelse med EU om återtagande.

För genomförandet måste varje EU-land underteckna sitt eget bilaterala återtagandeavtal med Afghanistan. I dessa avtal anger man de konkreta detaljerna för utvisningarna och mottagandet.

Nu har Tyskland, Finland och Sverige ett avtal, där den afghanska regeringen förbinder sig att ta emot även de som utvisas med tvång.

Avtalet innebär också att regeringen där ska garantera säkerheten för de som skickas dit, berättar Morgan Johansson.

Hur tänker ni följa upp det?

– Vi kommer förstås att ha en löpande kontakt med den afghanska regeringen och får vi information om att det här inte fungerar då kommer vi omedelbart naturligtvis ta tag i det tillsammans med dem. 

Afghaner är den näst största gruppen av asylsökande både i EU och i Sverige. Sen förra året har över 42 000 sökt asyl i Sverige.

Det nya avtalet berör i första hand ett par tusen afghanska medborgare som fått sina utvisningsbeslut. De kommer att bli många fler när de som kom under rekordåret i fjol nu börjar få sina asylbeslut. Och sen tillkommer de som håller sig gömda i Sverige, och som polisen ska försöka hitta för att skicka hem.

EU-kommissionen räknar med att cirka 80 000 afghaner kommer att skickas tillbaka från Europa de närmaste två till tre åren. Den afghanska regeringen kommer att öppna en särskild terminal på flygplatsen i Kabul där de europeiska utvisningsplanen ska kunna landa. Morgan Johansson säger att avtalet är bra och nödvändigt.

– För att upprätthålla legitimiteten för asylsystemet så måste det också vara klart att om du inte har skyddsbehov då får du avslag och då kommer du också att få åka tillbaka, säger han.