Regeringen säger ja till höghastighetståg

1:56 min

Regeringen ställer sig positiva till en utbyggnad av stambanan för höghastighetståg. Först ut är Ostlänken med planerad byggstart 2017.

Beskedet om utbyggnad lämnades på torsdagen när infrastrukturminister Anna Johansson (S) och klimatminister Isabella Lövin (MP) presenterade regeringens infrastrukturproposition.

Höghastighetsbanan som planeras för att binda samman Stockholm, Göteborg och Malmö byggs inte med målet att bli färdig 2035 som tidigare sagts. Det är oklart när den kan bli klar.

Den får byggas i den takt som ekonomin tillåter, säger regeringen i sin infrastrukturproposition.

– Det vi gör nu är att vi ger ett besked om att vi har som målsättning att bygga nya stambanor i Sverige, och samtidigt att vi ska göra det på ett sätt som ekonomin tillåter, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S).  

– Och det gör att vi kan inte samtidigt väldigt hårt slå fast ett slutår när det ska vara genomfört.

Regeringen slår fast att höghastighetsbanan får byggas i den takt som ekonomin tillåter. Den ska bekostas med de årliga anslag som finns och som också ska räcka till underhåll och reparation av nuvarande järnväg.

Kostnaden för en höghastighetsbana mellan de tre svenska storstäderna är enligt Trafikverket 230 miljarder kronor.

Regeringen misslyckades med att få blocköverskridande stöd av oppositionen. De tackade nej till att komma till samtal, säger Anna Johansson.

– Jag tycker det är tråkigt för jag tror att Sverige hade mått bra av en bred överenskommelse. Men det här handlar om väldigt mycket pengar och det handlar om väldigt långa planeringshorisonter och jag tror att det hade varit fördelaktigt om vi hade haft en bred samsyn.

Med stöd av oppositionen hade det varit större möjlighet för regeringen att ange en sluttid för höghastighetsbanan. Nu blir det alltså ekonomin som avgör – och det blir Trafikverket som får bestämma vilka snabbtågsavsnitt som behöver byggas för att skapa ökad kapacitet på järnvägsnätet.

Ostlänken mellan Linköping och Järna är en sträckning som kommer att påbörjas nästa år

– Ostlänken, till exempel, har varit ett viktigt prioriterat projekt för Trafikverket, säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket.

– Givet att vi har kapacitetsbrist där i dag och det är angeläget att lasta av stambanan, men det finns nog anledning att titta på hela sträckningen och se totalt sett vad kan vara den bästa utbyggnadsstrategin.

När kommer den här nya höghastighetsbanan att vara klar?

– Det är för tidigt att säga idag, eftersom man nu har sagt att det här ska prioriteras mot andra projekt och inom ramen för den totala anslagsramen, så där får ju vi anledning att återkomma.