Malmö

Liv Strömquist blir hedersdoktor

Serietecknaren Liv Strömquist från Malmö utnämns till hedersdoktor.

Det är Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola som utnämner henne.

Och motiveringen är att hon med humor och svidande kritik slår hål på samhällets maktstrukturer genom sina konstnärliga gestaltningar, och på så sätt bidrar till vetenskapligt förankrad folkbildning.