Inga hotell granskade trots omfattande kritik

2:00 min

I oktober 2015 kritiserades charterbolagen Apollo, Ving och Fritidsresor för att anställda vid deras hotell i Dubai arbetade under usla förhållanden. Bolagen lovade att hotellen skulle granskas, men trots att ett år har gått har inga hotell i Dubai granskats.

Nina Hornewall som är kommersiell direktör i Apollo Travel Group menar att researrangörerna inte har möjlighet att granska alla hotell som de samarbetar med:

– Att förvänta sig att en enskild touroperatör ska kunna följa upp tusentals hotell, det är inte rimligt. Det vi gör är att vi arbetar tillsammans med utvalda partners. Vi arbetar med den erkända och kanske ledande organisationen för de här kvalitetsfrågorna, och det är Travelife.

Det var för ett år sedan som Swedwatch avslöjade usla villkor för migrantarbetare på hotell i Dubai.

Bland annat vittnade arbetare om tolv timmar långa arbetsdagar, trots att lagen i Dubai säger max nio timmar.

Många fick ingen övertidsersättning och flera fick sina pass beslagtagna. I Dubai finns inga fackföreningar och migrantarbetare är en mycket sårbar grupp som ofta utnyttjas.

I samband med att rapporten presenterades skrev de tre charterbolagen i ett gemensamt uttalande att de, tillsammans med branschens eget certifieringsorgan Travelife, tagit initiativ till att fler hotell i Dubai skulle granskas.

När Ekot ett år senare frågar de tre bolagen vad som hänt, hänvisar de återigen till Travelife – men Travelife har inte genomfört en enda granskning av något hotell i Dubai.

Bolagen hänvisar också till interna arbeten med uppförandekoder, klausuler i avtal och samtal och workshoppar med medarbetare och leverantörer.

Ving planerar att upprätta ett system som ska göra det lättare att rapportera om missförhållanden och Apollo har sagt upp samarbetet med två hotell i Dubai som inte levde upp till deras värdegrund.

Men varken Apollo, Fritidsresor eller Ving har gjort några undersökningar för att ta reda på hur villkoren för de anställda ser ut.

Olof Björnsson, researcher på Swedwatch, tycker inte att de gjort tillräckligt.

– Nej, det tycker jag inte, den granskning som de lovade har inte blivit av, säger han. Man kan tycka att företag som tar mänskliga rättigheter på allvar måste skapa sig en bild av hur det ser ut i den egna verksamheten. Först då kan man påverka till det bättre.