Hårdare etableringskrav på nyanlända

1:51 min

Regeringen vill skärpa kraven på nyanlända invandrare. Enligt ett nytt förslag införs sanktionsregler som gör att den som säger nej till exempelvis en utbildning ska kunna straffas ekonomiskt.

Med de nya reglerna kan samma krav ställas på invandrare som nyligen kommit till Sverige som på andra arbetslösa.

Skillnaden jämfört med hur etableringsuppdraget fungerar i dag blir framför allt att den enskilde inte ska kunna säga nej. Om Arbetsförmedlingen tycker att en viss utbildning skulle passa måste personen delta för att få behålla sin ersättning på maximalt 308 kronor per dag.

Etableringen blir nu ett arbetsmarknadspolitiskt program i stället för en rättighet. Det innebär att Arbetsförmedlingen lättare ska kunna ändra i planen under de två år den normalt pågår, något som nyanlända i dag kan motsätta sig.

Förslaget är ett resultat av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna. Moderaterna vill samtidigt ställa fler krav på nyanlända.

De nya reglerna för nyanländas etablering kan tidigast börja gälla i början av 2018.