Finnblicken

Upprättelseboken "Finnjävlar" är en antologi om skam och stolthet

4:45 min

Finnjävlar är en antologi om rotlöshet, mellanförskap, skam och stolthet. Boken är skriven av femton olika författare med sverigefinsk bakgrund.

Andra generationens sverigefinländare gör genom antologin Finnjävlar upp med bilden av den finska invandringen. Boken ges ut idag, 10.10.2016.

Femton andra generationens sverigefinländare skriver i boken om sina erfarenheter av diskriminering, känslan av skam på grund av att man har finska rötter och om att känna sig som en främling både gentemot det svenska samhället men också gentemot sina egna föräldrar och deras levnadssätt.

Men de skriver också om stolthet och den sociala klassresan sverigefinländare har gjort i Sverige.

En del av skribenterna är författare till yrket medan andra kommer från andra branscher, berättar Kristian Borg som är redaktör för antologin.

Bland skribenterna finns Susanna Alakoski, Eija Hetekivi Olsson, Seluah Alsaati, Mats Kolmisoppi och Lina Puranen.

Det finns någonting att lära sig också av det här mellanförskap-perspektivet. Det kanske inte finns några fasta identiteter. Man kanske inte är antingen svensk eller finsk, utan en blandning.

Assimilationspolitik

Bokens redaktör Kristian Borg kallar Finnjävlarna för en upprättelsebok, en slags hyllning till den äldre generationen som kämpat hårt i Sverige för att bli accepterade.

Boken handlar också om försoning, men enligt Borg är den processen inte klar ännu. Finland uppskattas inte i Sverige, vilket syns bland annat i frånvaron av nyheter som har med Finland att göra, säger Borg.

För många andra generationens sverigefinländare har finska språket gått förlorat. Det är något som som kom som en överraskning för Kristian Borg.

På 80- och 90-talet har många inte lärt sig eller fått tala finska. Det var för mig en överraskning att den här assimilationspolitiken har pågått så sent som in på 90-talet.

”Vi kan lära oss av de finska erfarenheterna”

Enligt Kristian Borg är det gångna årets diskussioner kring invandring och det främlingsfientliga klimatet en av orsakerna till varför han ville sammanställa antologin.

– Jag har reagerat mot den ökade rasismen i samhället. Jag hoppas att vi kunde lära oss någonting av den finska invandringen.

Kristian Borg tror att de finska erfarenheterna kan lära oss mycket om exempelvis integration men också om mellanförskap, vilket kan vara betydelsefullt för dagens invandrare.

Antologin Finnjävlar ges ut under Verbal förlag som fått ett understöd på 90 000 kronor av Kulturrådet för utgivningen.