EU-ministrar i hårda förhandlingar om fiskekvoter

1:49 min

I dag pågår stenhårda förhandlingar mellan EU:s ansvariga ministrar om Östersjöns torskfiskekvoter för nästa år. Ett förslag är att dramatiskt minska fiskekvoten för det västra torskbeståndet. 

Enligt förslaget ska beståndet minskas med närmare 90 procent för att kunna återhämta sig.

Peter Ronelöv Olsson är förbundsordförande för de svenska yrkesfiskarna och han hävdar att fritidsfisket, framför allt från Tyskland, måste bort under vissa perioder:

– Vi har en nollrekrytering när inte leken lyckas och det är jätteallvarligt. Nu krävs det lite politiskt mod och lite kraft för att komma tillrätta med det.

– Sportfisket har ju haft väldigt långa pekpinnar och pekat på oss. Nu är det inte vi som är boven i dramat den här gången. Nu är det fritidsfisket som är det. Man ligger med ryckfiske på lekande torsk, stor lekande torsk, säger Peter Ronelöv Olsson.

Konkret: Vilka åtgärder vill du se för att för att torskbeståndet ska återhämta sig?

– Jag vill se att man förbjuder i Öresund och överhuvudtaget i det västra beståndet under dom första månaderna, under lekperioden, säger Peter Ronelöv Olsson.

Från Sverige är det ungefär 15 fiskebåtar som fiskar efter torsk, på de två torskbestånden – det östra som är större och det västra som är mindre.

Att komma överens ansvariga ministrar emellan är mycket svårt.

Flera gånger har besluten gått emot rekommendationerna från forskarna, och ministrarna har genom åren beslutat om högre kvoter än vad forskarna tyckt för att behålla bestånden, bara så sent i fjol.

I dag träffas ministrarna här i Luxemburg och diskuterar neddragningar på hela 88 procent för det västra torskbeståndet till knappt 1,6 tusen ton för nästa år. Det kan jämföras med vad fritidsfisket tar upp, framför allt från Tyskland – enligt yrkesfiskarna 2,5 tusen ton.

Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht håller med om att krafttag krävs för att rädda torsken.

– Det är ju möjligt att man måste reglera fritidsfisket, just med anledning av att det är väldigt stort fritidsfiske, säger Sven-Erik Bucht.

Men är det politiskt möjligt att genomföra det och tvinga t.ex. Tyskland att införa det, regleringar för fritidsfisket?

– Det är klart att det kommer att betraktas som hårt men det är ju nödvändigt att vi tar tag i den här frågan. Om inte vi klarar av att reglera torskbeståndet, så kommer det att få katastrofala följder, säger Sven-Erik Bucht.