Apor fick nya hjärtmuskelceller efter infarkt

1:30 min

Japanska forskare har lyckats ersätta förlorade hjärtmuskelceller efter en hjärtinfarkt hos apor med nya hjärtmuskelceller.

De nya cellerna var framtagna ur stamceller som i sin tur tagits fram från hudceller hos andra apor än de som fått hjärtinfarkt.

Svårigheten var att få immunförsvaret att inte stöta bort de celler som transplanterats. Men det lyckades forskarna lösa genom att aktivt leta efter de apor som passade ihop med just de celler som hade tagits fram. 

– De har använt apor som bara har en viss typ av ett av de här transplantationsantigenen. Sedan har de genererat en infarkt i dem, och sedan har de använt hjärtmuskelceller som har genererats ur apor som har den typen av antigen, säger Stefan Jovinge som är hjärtläkare och professor vid Van Andel Institute i USA.

En antigen brukar man kalla något som kroppens immunförsvar uppfattar som främmande och reagerar mot. I det här fallet är det proteiner som sitter på hjärtmuskelcellerna som forskarna har matchat ihop.

Studien med aporna handlar om en idé som i framtiden skulle kunna bli näst bäst efter att behandla en patient med hjärtmuskelceller från sina egna stamceller.

Om man får det att fungera bra skulle det här kunna vara en billigare och mer praktisk metod.

– Jag tror att om man skulle översätta det här till något kliniskt användbart, så är det att generera hjärtmuskelceller i flera olika linjer anpassade för olika transplantationsantigen. Att man helt enkelt anpassar det så att det blir ganska väl matchat även om det inte blir identiskt. På så sätt skulle man mer storskaligt kunna producera hjärtmuskelceller, säger Stefan Jovinge.

Aporna som användes i den japanska studien var krabbmakaker.

Referens: Yuji Shiba et al. Allogeneic transplantation of iPS cell-derived cardiomycetes regenerates primate hearts. Nature communications 11 oktober 2016. DOI: 10.1038/nature19815